EN   PL
Fundacja Praw Dziecka

Cele fundacji

Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:

  1. Inicjowania pomocy dzieciom z rodzin ubogich, niepełnych, niedostosowanych społecznie.
  2. Pomoc dzieciom z rodzin ubogich w przystosowaniu do życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
  3. Pomoc w nauce oraz w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
  4. Wyrównywanie szans w przystosowaniu do życia społecznego.
  5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Zobacz statut Fundacji