EN   PL
Fundacja Praw Dziecka

Kim jesteśmy?

Fundacja Praw Dziecka powstała z myślą o niesieniu pomocy dzieciom z rodzin ubogich, niedostosowanych społecznie, niepełnych, których sytuacja materialna i społeczna nie pozwala na zaspakajanie ich podstawowych potrzeb. Pragniemy, aby każde dziecko miało równe szanse w rozwoju, edukacji, rozwijaniu zdolności i zainteresowań, spełnianiu swoich marzeń. Aby znało swoje prawa, potrafiło z nich korzystać i bronić ich poprzez swobodne wyrażanie swoich poglądów. Poprzez rozwój i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego chcemy pomóc dzieciom w budowaniu własnego i świadomego poczucia wartości i statutu społecznego.

 

Naszym mottem jest myśl Janusza Korczaka „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.