EN   PL
Fundacja Praw Dziecka

Komu pomaga fundacja

Fundacja Praw Dziecka powstała, aby nieść pomoc dzieciom z rodzin ubogich. Jest to szeroko rozumiana pomoc zarówno pod względem finansowym jak i społecznym. Obejmuje ona rzeczowe wsparcie poprzez m.in. zakup podręczników szkolnych, rozwój zdolności i zainteresowań oraz wsparcie społeczne poprzez m.in. pomoc w przystosowaniu do życia społecznego, pomoc w nauce, działania edukacyjne i wychowawcze. Często dzieci z tych rodzin pozostawione są bez wsparcia, dlatego Fundacja występuje w ich imieniu.